Go

connecting people to the gospel

Sermons from Plano vbc

Order Plano vbc Sermons By: Recent | Downloads | Amens

Yen Tiec Thien Dang

Yến tiệc thiên đàng không phải là thỏa mản dục vọng, nhưng là sự tương giao với Chúa.

Amen

Amens

Salt and Light

God made us to be the Salt and Light of the world! (Matthew 5:13-16)

Amen

Amens

God Will Do a New Thing

New Things Beyond Our Understanding Beyond Imagination Beyond Expectation Beyond Comprehension

Amen

Amens

Previous12