Go

connecting people to the gospel

Sermons from Plano vbc

Order Plano vbc Sermons By: Recent | Downloads | Amens

Yen Tiec Thien Dang

Yến tiệc thiên đàng không phải là thỏa mản dục vọng, nhưng là sự tương giao với Chúa.

Amen

0

Amens

Salt and Light

God made us to be the Salt and Light of the world! (Matthew 5:13-16)

Amen

0

Amens

God Will Do a New Thing

New Things Beyond Our Understanding Beyond Imagination Beyond Expectation Beyond Comprehension

Amen

0

Amens

Previous12